FANDOM


Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
(せん)()()(かん)(うん)
AncientWarriorsLoyalGuanYun-IGAS-EN-SR-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Trung Thần - Quan Vũ
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
ぎ-
かん
うん
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の義
-関
かん
うん
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Gi - Kan'un
 Tên Nhật (Dịch) Loyal of the Warring Flower - Guan Yun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 76416959
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.