FANDOM


Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
(せん)()()(しゅう)(こう)
AncientWarriorsGracefulZhouGong-IGAS-EN-R-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Tài Sắc - Chu Du
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
び-
しゅう
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の美
-周
しゅう
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Bi - Shūkō
 Tên Nhật (Dịch) Grace of the Warring Flower - Zhou Gong
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1600
 Mã số 77539547
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.