FANDOM


Ancient Warriors - Eccentric Lu Jing
(せん)()(みょう)()(けい)
AncientWarriorsEccentricLuJing-IGAS-EN-R-1E
 Tên Việt Chiến Hoa Lập Dị - Lỗ Túc
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
みょう-
けい
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の妙
みょう
-魯
けい
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Myō - Rokei
 Tên Nhật (Dịch) Eccentric of the Warring Flower - Lu Jing
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 2000
 Mã số 13923256
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.