FANDOM


Ancient Warriors - Deceitful Jia Wen
(せん)()()()(ぶん)
SenkaSchemerJiaWen-ETCO-JP-C
 Tên Việt Chiến Hoa Mưu Lược - Giả Hủ
 Tên Nhật (Kana)
せん
かの
き-
ぶん
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の詭
-賈
ぶん
 Tên Nhật (rōmaji) Senka no Ki - Kabun
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1800
 Mã số 06438003
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.