FANDOM


Ancient Gear Workshop
  • Nhật: 古代の整備場
  • Kana: アンティーク・ギアガレージ
  • Romaji: Antīku Giagarēji
  • Việt: Xưởng Cơ Khí Cổ Đại
Khác:
Antique Gear Garage
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Chọn mục tiêu 1 quái thú "Ancient Gear" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó vào tay của bạn.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX · ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear Workshop Add 1 "Ancient Gear" monster from your Graveyard to your hand.
Nhật 古代の整備場(アンティーク・ギアガレージ) 自分の墓地に存在する「アンティーク・ギア」と名のついたモンスター1体を手札に戻す。
Antīku Giagarēji


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.