FANDOM


Ancient Gear Token
古代の歯車(アンティーク・ギア)トークン
AncientGearToken-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Nhân Bản Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の歯車
アンティーク・ギアトークン
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の歯車
アンティーク・ギア
トークン
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Tōkun
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Token
 Tên Hàn 앤틱 기어 토큰
 Loại bài Quái thú Thế thân
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Token
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Triệu hồi từ hiệu ứng của
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.