FANDOM


Ancient Gear Soldier
古代の機械兵士(アンティーク・ギアソルジャー)
AncientGearSoldier-SR03-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Sĩ Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械兵士
アンティーク・ギアソルジャー
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械兵士
アンティーク・ギアソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Giasorujā
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Soldier
 Tên Hàn 앤틱 기어 솔저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1300
 Mã số 56094445
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.