FANDOM


Ancient Gear Megaton Golem
古代の機械超巨人(アンティーク・ギア・メガトン・ゴーレム)
AncientGearMegatonGolem-LED2-EN-SR-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Hộ Pháp Siêu Hạch
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械超巨人
アンティーク・ギア・メガトン・ゴーレム
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械超巨人
アンティーク・ギア・メガトン・ゴーレム
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Megaton Gōremu
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Megaton Golem
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 3300
 Mã số 37663536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.