FANDOM


Ancient Gear Howitzer
古代の機械魔神(アンティーク・ギア・デビル)
AncientGearHowitzer-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Cơ Khí Cổ Đại Quỷ Pháo
 Tên Nhật (Kana)
古代の機械魔神
アンティーク・ギア・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の機械魔神
アンティーク・ギア・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Devil
 Tên Hàn 앤틱 기어 데블
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 87182127
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.