FANDOM


Ancient Gear Gadget
古代の歯車機械(アンティーク・ギアガジェット)
AncientGearGadget-SR03-EN-UR-1E
 Tên Việt Ròng Rọc Cơ Khí Cổ Đại
 Tên Nhật (Kana)
古代の歯車機械
アンティーク・ギアガジェット
 Tên Nhật (Chuẩn) 古代の歯車機械
アンティーク・ギアガジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Antīku Gia Gajetto
 Tên Nhật (Dịch) Antique Gear Gadget
 Tên Hàn 앤틱 기어 가제트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 18486927
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.