FANDOM


Ancient Gear Fist
  • Nhật: 古代の機械掌
  • Kana: アンティーク・ギアハンド
  • Romaji: Antīku Giahando
  • Việt: Cơ Khí Cổ Đại Đấm Quyền
Khác:
Antique Gear Hand
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Equip.svg Trang bị

Chỉ trang bị cho một quái thú "Ancient Gear". Ở cuối Bước Thiệt hại, nếu một quái thú được trang bị đã chiến đấu với một quái thú và vẫn còn ở trên sân: Tiêu diệt quái thú mà nó đã chiến đấu.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear Fist Equip only to an "Ancient Gear" monster. If it battles a monster, destroy that monster if it is still on the field at the end of the Battle Phase

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.