FANDOM


Ancient Gear Engineer
  • Nhật: 古代の機械工兵
  • Kana: アンティーク・ギアエンジニア
  • Romaji: Antīku Giaenjinia
  • Việt: Kĩ Sư Cơ Khí Cổ Đại
Khác:
Antique Gear Engineer
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Phủ nhận bất kỳ hiệu ứng của Bẫychọn mục tiêu lá này, và nếu bạn làm thế, hủy Bài Bẫy đó. Nếu lá này tấn công, đối thủ không thể kích hoạt bất kỳ Phép/Bẫy cho đến hết Bước Thiệt hại. Khi lá này tiêu diệt một quái thú của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 Phép/Bẫy đối thủ điều khiển; hủy mục tiêu đó.
CÔNG / 1500   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear Engineer Negate the activation of any Trap Card that targets this card, and destroy that Trap Card. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell or Trap Cards until the end of Damage Step. When this card destroys an opponent's monster, you can destroy 1 Spell or Trap Card on your opponent's side of the field.
Nhật 古代の機械工兵(アンティーク・ギアエンジニア) このカードを対象した罠カードの発動・・・
破壊する。このカードが攻撃する場合、・・・
ステップ終了時まで魔法・罠カードを発動・・・
このカードが相手モンスターを破壊した・・・
ルド上の魔法・罠カード1枚を破壊する事・・・
Antīku Giaenjinia

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.