FANDOM


Ancient Gear
  • Nhật: 古代の歯車
  • Kana: アンティーク・ギア
  • Romaji: Antīku Gia
  • Việt: Cơ Khí Cổ Đại
Khác:
Antique Gear
Hệ

THỔ.png THỔ

Cấp sao

2 CG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu bạn điều khiển một "Ancient Gear", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay của bạn) trong Thế Công.
CÔNG / 100   THỦ / 800
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: GX · ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Ancient Gear If you control an "Ancient Gear", you can Special Summon this card (from your hand) in face-up Attack Position.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.