Ancient Fairy Dragon
エンシェント・フェアリー・ドラゴン
AncientFairyDragon-LC5D-EN-C-1E.png
 Tên Việt Cổ Tiên Long
 Tên Nhật エンシェント・フェアリー・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Enshento Fearī Doragon
 Tên Hàn 고대 요정 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 3000
 Mã số 25862681
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Leo PeaceIcon.jpg
Bài Đặc trưng trong Anime

Rua nghĩ rằng lá này có thể đánh bại Dark Signers; nó được đề cao trong anime.


Trang này thuộc về 9 thể loại ẩn: Category:Card pages with an unofficial Arabic name Category:Card pages with an unofficial Bulgarian name Category:Card pages with an unofficial Chinese name Category:Card pages with an unofficial Croatian name Category:Card pages with an unofficial Greek name Category:Card pages with an unofficial Thai name Category:Card pages with an unofficial Turkish name Category:Card pages with an unofficial Vietnamese name Category:Pages with a suppressed SMW factbox

Sửa đổi nhỏ

Tóm lược sửa đổi

Điền tóm lược sửa đổi của bạn Xem trước

Điện thoại Máy tính Xem thay đổi Lưu trang Chèn tính năng và phương tiện

Hình ảnh Thư viện ảnh Khung trình chiếu ảnh Thanh trượt Đoạn phim

Bản mẫu

Infobox Delete Navbox Disambig

Hiển thị danh sách các bản mẫu thường dùng đóng góp theo giấy phép CC-BY-SA. Xem thêm chi tiết. Theo dõi Công cụ Tùy chỉnh

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.