FANDOMAmulet Dragon
呪符竜(アミュレット・ドラゴン)
AmuletDragon-DRLG-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
呪符竜
アミュレット・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn) 呪符竜
アミュレット・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Amyuretto Doragon
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2500
 Mã số 75380687
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.