FANDOM


Amorphage Wrath
アモルファージ・オルガ
AmorphageWrath-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật アモルファージ・オルガ
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Oruga
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Orge
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1650 / 0
 Mã số 79794767
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.