FANDOM


Amorphage Lechery
アモルファージ・ルクス
AmorphageLechery-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật アモルファージ・ルクス
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Rukusu
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Lux
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1350 / 0
 Mã số 70917315
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.