FANDOM


Amorphage Greed
アモルファージ・プレスト
AmorphageGreed-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật アモルファージ・プレスト
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Puresuto
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Plest
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1950
 Mã số 07305060
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.