FANDOM


Amorphage Gluttony
アモルファージ・ガストル
AmorphageGluttony-SHVI-EN-R-1E
 Tên Nhật アモルファージ・ガストル
 Tên Nhật (rōmaji) Amorufāji Gasutoru
 Tên Nhật (Dịch) Amorphage Gastr
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 5
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1850
 Mã số 34522216
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.