FANDOM


Amorphactor Pain, the Imagination Dracoverlord
(きょ)(りゅう)()(おう)アモルファクター(サイコ)
AmorphactorPaintheImaginationDracoverlord-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょ
りゅう
おうアモルファクター
サイコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょ
りゅう
おう
アモルファクターP
サイコ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyoryūmaō Amorufakutā Saiko
 Tên Nhật (Dịch) Amorphactor Psycho, the Void Dracoverlord
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2950 / 2500
 Mã số 98287529
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.