FANDOM


Amazoness Trainee
アマゾネス(くん)(れん)(せい)
AmazonessTrainee-BP01-EN-SFR-1E
 Tên Nhật (Kana) アマゾネス
くん
れん
せい
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネス訓
くん
れん
せい
 Tên Hàn 아마조네스 훈련생
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1300
 Mã số 89567993
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.