FANDOM


Amazoness Tiger
アマゾネスペット(タイガー)
AmazonessTiger-LCJW-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) アマゾネスペット
タイガー
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネスペット虎
タイガー
 Tên Nhật (rōmaji) Amazonesu Petto Taigā
 Tên Nhật (Dịch) Amazoness Pet Tiger
 Tên Hàn 아마조네스의 애완호랑이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1500
 Mã số 10979723
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.