FANDOM


Amazoness Scouts
アマゾネス・スカウト
AmazonessScouts
 Tên Nhật アマゾネス・スカウト
 Tên Hàn 아마조네스 스카우트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1100
 Mã số 71209500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.