FANDOM


Amazoness Queen
アマゾネス女王(クィーン)
AmazonessQueen
 Tên Nhật (Kana) アマゾネス
女王
クィーン
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネス女王
クィーン
 Tên Hàn 아마조네스 여왕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1800
 Mã số 15951532
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.