FANDOM


Amazoness Empress
アマゾネス女帝(エンプレス)
AmazonessEmpress-CP17-JP-OP
 Tên Việt Chúa Tể của Nữ Chiến Binh Amazon
 Tên Nhật (Kana) アマゾネス
女帝
エンプレス
 Tên Nhật (Chuẩn) アマゾネス女帝
エンプレス
 Tên Nhật (rōmaji) Amazonesu Enpuresu
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.