FANDOM


"Amazoness" (アマゾネス Amazonesu) là một archetype quái thú nữ Hệ-THỔ Loại-Warrior (và thú nuôi của họ, thuộc Loại-Beast) được ra mắt trong Labyrinth of Nightmare, cùng các hỗ trợ thêm từ Magician's ForceDuelist Revolution. Tên của chúng bao gồm "Amazoness", ngoại lệ là "Amazon Archer", nhưng trong Gold Series 3 đã đổi thành "Amazoness Archer". Mặc dù "The Unfriendly Amazon" có phần tương tự trong tên, nhưng nó không được xem là một "Amazoness".

Kujaku Mai, Taniachị em Tyler là những Duelist sử dụng bài "Amazoness" trong anime. Những quái thú này được dựa theo [Chiến binh Amazon] từ Thần thoại Hy Lạp.

Kiểm Duyệt

  • Khi các lá bài "Amazoness" được chơi trong anime bản lồng tiếng Anh, chúng đã được vẽ-lại để thân hình ít bị lỗ liễu hơn. Trong khi ở TCG cho đến nay, hầu hết chúng đều không bị kiểm duyệt, không như các nữ quái thú tương tự là "Harpies".

Các lá bài Kiến nghị

Bộ bài
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.