FANDOM


Amaterasu
天照大神(アマテラス)
Amaterasu-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (Chuẩn) 天照大神
アマテラス
 Tên Nhật (rōmaji) Amaterasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 20073910
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.