FANDOM


Amano-Iwato
天岩戸(アマノイワト)
AmanoIwato-CIBR-EN-C-1E
 Tên Việt Thiên Nham Hộ
 Tên Nhật (Kana)
天岩戸
アマノイワト
 Tên Nhật (Chuẩn) 天岩戸
アマノイワト
 Tên Nhật (rōmaji) Amanoiwato
 Tên Hàn 아마노이와토
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Spirit / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 32181268
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.