FANDOM


Altergeist Silquitous
オルターガイスト・シルキタス
AltergeistSilquitous-CIBR-JP-C
 Tên Việt Yêu Ma Silquitous
 Tên Nhật オルターガイスト・シルキタス
 Tên Nhật (rōmaji) Orutāgaisuto Shirukitasu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 1500
 Mã số 89538537
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.