FANDOM


Altergeist Multifaker
オルターガイスト・マルチフェイカー
AltergeistMultifaker-FLOD-EN-UR-1E
 Tên Nhật オルターガイスト・マルチフェイカー
 Tên Nhật (rōmaji) Orutāgaisuto Maruchifeikā
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 800
 Mã số 42790071
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.