FANDOM


Altergeist Meluseek
オルターガイスト・メリュシーク
AltergeistMeluseek-CIBR-JP-R
 Tên Việt Yêu Ma Meluseek
 Tên Nhật オルターガイスト・メリュシーク
 Tên Nhật (rōmaji) Orutāgaisuto Meryushīku
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 300
 Mã số 25533647
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.