FANDOM


Alsei, the Sylvan High Protector
(しん)()(もり)(がみ) アルセイ
AlseitheSylvanHighProtector-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
らの
もり
がみ アルセイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の守
もり
がみ
アルセイ
 Tên Hàn 삼라의 수신 아르세이
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 8 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Plant / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 3200
 Mã số 10406322
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.