FANDOM


Ally of Justice Catastor
A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) カタストル
AllyofJusticeCatastor-CT10-EN-SR-LE
 Tên Việt Đồng Minh của Công Lý - Hiểm Họa Tiềm Tàng
 Tên Nhật (Kana)
A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス カタストル
 Tên Nhật (Chuẩn) A・O・J
アーリー・オブ・ジャスティス
カタストル
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Obu Jasutisu Katasutoru
 Tên Hàn A·O·J 카타스톨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1200
 Mã số 26593852
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác