FANDOM


229px-Ally Of Justice

"Ally of Justice Nullfier" (sau) và "Ally of Justice Garadholg".

"Ally of Justice" (A・O・J(アーリー・オブ・ジャスティス) Ārī obu Jasutisu) là archetype của các quái thúThuộc tính ÁM Machine-Type và sức mạnh của chúng được thể hiện trong Lượt Chiến đấu khi đối phương điều khiển quái thú mang Thuộc thính QUANG. Con át chủ bài của archetype này là "Ally of Justice Catastor", nó có khả năng tiêu diệt các quái thú không mang Thuộc tính ÁM trong chiến đấu. "Allies of Justice" được giới thiệu trong Duel Terminal - Synchro Awakening!! với các bổ sung được xuất hiện trong Duel Terminal - Invasion of Worms!!, Duel Terminal - Justice Strikes Back!!Duel Terminal - Dragunity of the Hurricane. Ở TCG, chúng được phát hành ở Hidden Arsenal. Bởi vì những hiệu ứng của chúng, hiệu ứng mà có thể nhận thêm ATK và tiêu diệt quái thú mang Thuộc tính QUANG, thì chúng có thể hoạt động tốt với "DNA Transplant". Dường như chúng cũng có mối quan hệ với các quái thú Flamvell, vì trong hiệu ứng của "Flamvell Magician" có nhắc đến tên của archetype này. Chúng có thể có một số mối quan hệ với Worm, Mist ValleyGenex, chúng ta có thể xem xét lịch sử của hai lá bài "Ally Mind" và "Ally of Justice Clausolas", sự tương đồng giữa "Ally of Justice Clausolas" và "Mist Bird Clausolas", artwork trên "Mist Valley Thunder Lord", và archetype phụ Genex Ally.

Tuy nhiên, dường như chúng có một số vấn đề với các quái thú Fabled, vấn đề đó cũng liên quan đến quái thú Mist Valley, do lá bài Mind Pollutant, nơi mà Fabled Raven đang điều khiển suy nghĩ của Mist Valley Thunder Lord, và sử dụng nó để chống lại Ally of Justice Catastor. Đó có thể là câu trả lời hợp lý cho lý do mà Mist Valley Thunder Lord đang giữ một mảnh bị vỡ còn lại đã bị nghiền nát của Ally of Justice Catastor trên artwork của nó. Nhưng điều đó không phải là minh chứng cho việc tất cả các quái thú Fabled đều mang Thuộc tính QUANG.

Đây là một archetype khá là độc đáo. Hầu hết các archetype không có xu hướng tập trung hoàn toàn vào việc tiêu diệt một loại đặc biệt của quái thú đối lập. Cho nên, đối với hầu hết các Bộ bài thì nhiều lá bài trong Archetype này sẽ không sử dụng được tốt. May mắn thay, "DNA Transplant" có thể thay đổi Thuộc tính của tất cả chúng thành QUANG để các quái thú trong archetype này được hưởng lợi từ hiệu ứng của chúng trong khi bảo vệ nó với "Imperial Custom".

"Allies of Justice" có thể đối phó với archetype "Worm" rất là tốt, như là tất cả các quái thú "Worms" đều là quái thú Thuộc tính QUANG với hiệu ứng lật bài, nhưng nói chung có thể chống lại quái thú QUANG rất tốt.

Trong phim hoạt hình thì quân lính Ghost, Diablo, sử dụng archetype này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.