FANDOM


Allure of Darkness
闇の誘惑
AllureofDarkness
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 01475311
Mô tả Hiệu ứng
Rút 2 lá bài, sau đó loại ra ngoài 1 quái ÁM, hoặc nếu bạn không có nó trên tay, đưa tất cả bài trên tay bạn vào Mộ bài.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.