FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
 
{{CardTable2
 
{{CardTable2
|vilore = [[Rút bài|Rút]] 2 lá bài, sau đó [[trục xuất]] 1 [[quái thú]] [[ÁM]], hoặc, nếu bạn không có lá nào trên tay bạn, [[đưa]] hết bài trên tay bạn vào [[Mộ bài]].
+
|vilore = [[Rút bài|Rút]] 2 lá bài, sau đó [[trục xuất]] 1 [[quái thú]] [[ÁM]] từ [[tay]] bạn, hoặc, nếu bạn không có lá nào trên tay bạn, [[đưa]] hết bài trên tay bạn vào [[Mộ bài]].
   
 
| ar_name = جاذبية الظلام
 
| ar_name = جاذبية الظلام

Phiên bản lúc 07:07, ngày 6 tháng 6 năm 2016

Allure of Darkness
(やみ)(ゆう)(わく)
AllureofDarkness-SDGU-EN-C-1E
 Tên Việt Sự cám dỗ của bóng tối
 Tên Nhật (Kana)
やみの
ゆう
わく
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
の誘
ゆう
わく
 Tên Nhật (rōmaji) Yami no Yūwaku
 Tên Hàn 어둠의 유혹
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01475311
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.