FANDOMAll Zero
  • Nhật: オール・ゼロ
  • Romaji: Ōru Zero
  • Việt: Toàn Không
Loại bài

Phép

Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ tay của bạn với CÔNGTHỦ 0 và hiệu ứng của chúng bị phủ nhận
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt ở lượt này, trừ bởi hiệu ứng này.


Nguồn Viz Media: Đặt CÔNGTHỦ của tất cả quái thú trên tay của bạn về "0", phủ nhận hiệu ứng của chúng, và Triệu hồi Đặc biệt chúng. Bạn chỉ có thể thực hiện Triệu hồi Đặc biệt dựa vào hiệu ứng trên ở lượt này.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh All Zero Special Summon monsters from your hand with 0 ATK and DEF and their effects negated
You cannot Special Summon this turn, except by this effect
Nhật 手札のモンスターの攻守を0 効果を無効にして特殊召喚する
このターンこの効果以外の特殊召喚はできない

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.