FANDOM


Alien Warrior
エーリアン・ウォリアー
AlienWarrior-CP08-EN-C-UE
 Tên Việt Chiến Binh Ngoài Hành Tinh
 Tên Nhật エーリアン・ウォリアー
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Woriā
 Tên Hàn 에일리언 워리어
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1000
 Mã số 98719226
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.