FANDOM


Alien Telepath
エーリアン・テレパス
AlienTelepath-GLAS-EN-R-1E
 Tên Nhật エーリアン・テレパス
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Terepasu
 Tên Hàn 에일리언텔레파스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 91070115
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.