FANDOM


Alien Shocktrooper
エーリアン・ソルジャー
AlienShocktrooper-TAEV-EN-C-UE
 Tên Nhật エーリアン・ソルジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Sorujā
 Tên Nhật (Dịch) Alien Soldier
 Tên Hàn 에일리언 솔저
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 1900 / 800
 Mã số 97127906
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.