FANDOM


Alien Psychic
エーリアン・サイコ
AlienPsychic-STON-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・サイコ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Saiko
 Tên Nhật (Dịch) Alien Psycho
 Tên Hàn 에일리언 사이코
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 100
 Mã số 58012107
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.