FANDOM


Alien Overlord
エーリアン・リベンジャー
AlienOverlord-CRMS-EN-R-1E
 Tên Nhật エーリアン・リベンジャー
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Ribenjā
 Tên Nhật (Dịch) Alien Revenger
 Tên Hàn 에일리언 리벤저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1600
 Mã số 63253763
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.