FANDOM


Alien Mother
エーリアン・マザー
AlienMother-CP08-EN-C-UE
 Tên Nhật エーリアン・マザー
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Mazā
 Tên Hàn 에일리언 마더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 24104865
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.