Alien Mars
エーリアン・マーズ
AlienMars-CDIP-EN-C-1E.jpg
 Tên Nhật エーリアン・マーズ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Māzu
 Tên Hàn 에일리언 마르스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 99532708
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.