FANDOM


Alien Kid
エーリアン・キッズ
AlienKid-CRMS-EN-SR-UE
 Tên Nhật エーリアン・キッズ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Kizzu
 Tên Nhật (Dịch) Alien Kids
 Tên Hàn 에일리언 키즈
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 700
 Mã số 64160836
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.