FANDOM


Alien Hypno
エーリアン・ヒュプノ
AlienHypno-GLAS-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ヒュプノ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Hyupuno
 Tên Hàn 에일리언 휴프노
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Gemini
 CÔNG / THỦ 1600 / 700
 Mã số 38468214
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.