FANDOM


Alien Grey
エーリアン・グレイ
AlienGrey-POTD-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・グレイ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Gurei
 Tên Hàn 에일리언 그레이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 800
 Mã số 62437709
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.