FANDOM


Alien Dog
エーリアン・ドッグ
AlienDog-RGBT-EN-C-1E
 Tên Nhật エーリアン・ドッグ
 Tên Nhật (rōmaji) Ērian Doggu
 Tên Hàn 에일리언 도그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 15475415
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.