Alich, Malebranche of the Burning Abyss
()(がん)(あっ)() アリキーノ
AlichMalebrancheoftheBurningAbyss-NECH-EN-R-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
がんの
あっ
き アリキーノ
 Tên Nhật (Chuẩn)
がん
の悪
あっ
アリキーノ
 Tên Nhật (rōmaji) Higan no Akki Arikīno
 Tên Nhật (Dịch) Alichino, Malebranche of the Afterlife
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 47728740
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.