FANDOM


Aleister the Meltdown Invoker
(ぼう)(そう)(しょう)(かん)()アレイスター
 Tên Nhật (Kana)
ぼう
そう
しょう
かん
しアレイスター
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
そう
しょう
かん
アレイスター
 Tên Nhật (rōmaji) Bōsō Shōkanshi Areisutā
 Tên Nhật (Dịch) Aleister the Rampaging Invoker
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Spellcaster / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1800 / 2
 Mã số 97973962
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.